Eavru

Oxyria digyna

Eavrru ja juomu atne sullii seammaláhkai: eavrru borre nuvván dahje bidje juomu fárrui mielkái. Eavrrus lea maid oksálasivra, mii sáhttá vaháguhttit monemuččaid. Danin ferte borrat mielkebuktagiid ovttas dáid šattuiguin.

Eavru lea máŋggajahkásaš, muhto dat ii lieđo juohke jagi. Nađđa lea measta lasttaheapmi ja máddagis šaddi lasttat sulastahttet monemuččaid. Eavru šaddá jogašgáttiin, gáttiin ja bávttiid alde. Lasttat sisdollet valjis C-vitamiinna, ja dat njaddet veaháš dego pináhtta. Varas lasttat ja ođjjut jáddadit bures goikku.