Dieđut dáid siidduid birra

Eatnanšaddu -neahttačájáhus lea ollašuhtton veahkkálagaid Sápmi Miehtá -prošeavttain 2011-2014. Čájáhusa sisdoalus vástideaba Sámemusea ja luondduguovddáš Siida ja siidduid teknihkalaš ollašuhttimis vástida Sápmi Miehtá -prošeakta.

Eatnanšaddu-siiddut vuođđuduvvet seammanammasaš čájáhussii, man leigga veahkkálagaid buvttadan Sámemusea ja Davvi-Sámi luondduguovddáš. Siidduid sisdoalu lea doaimmahan Arja Jomppanen. Siidduid olgguldas hámis lea vástidan Tero Riskilä. Sápmi Miehtá -fitnu koordináhtorin leaba siidduid ollašuhttima áigge doaibman Eeva-Liisa Rasmus ja Sini Mia Nuorgam.

Álgoálgosaš čájáhusteavsttat: Maria Sofia Aikio, Aki Arponen, Arja Jomppanen, Jussi Kahlos, Mia Vuomajoki
Jorgalusat: Kaija Anttonen (sámeg./suomag.-eaŋgalsg.), Arja Jomppanen (sámeg.-suomag.), Sulo Aikio (suomag.-sámeg.)
Čuovgagovat: Ulla Isotalo, Martti Rikkonen sihke Helssega allaoahpahatmusea Arppeanum, Lappi eanagoddemusea, Meahciráđđehus, Musealágádus, Sámemusea Siida, Sámiid vuorkádávvirat / De Samiske Samlinger, Turku Allaoahpahat sihke priváhta govvejeaddjit.
Šattuid lávdokárttat: Pasi Nivasalo
Eatnanšaddu-logo (vuođđuduvvá árbevirolaš govvemii Beaivváš): Hannu Tikkanen
Filmmat: Inger-Mari Aikio-Arianaick & Joonas Saari, Anstein Mikkelsen, Niillas Somby
Girjjálašvuođalogahallan: Roavvenjárgga gávpotgirjerádju – Lappi eanagoddegirjerádju, Suoma sámi sierragirjerádju.

Giitosat

Niiles-Antti Aikio
Samuli Aikio
Aki Arponen
Matleena & Sergei Kp. Fofonoff
Tyyne (Domna) Fofonoff (1930-2006)
Øistein Hanssen
Oula Heatta
Saini Heino
Liisa Holmberg
Oda-Liv Koivisto
Ilmari Laiti
Petri Jomppanen
Marko Jouste
Maarit K. Länsman
Bigga-Helena Magga
Lea & Juhani Magga
Matti-Iisakki Musta
Maarit Paltto
Keijo Pirttijärvi
Maire Puikko
Marjo-Riitta Rantamäki
Sámi Duodji ro
Ilmari & Raine Tapiola
Tapio Tynys
Elle Valkeapää
Nils-Henrik Valkeapää
Heini Wesslin
Ritva-Leena Vierelä
YLE Sámi Radio

@ Siida & Sápmi Miehtá -fidnu

In Archive