Siida Staalon ja Maahisten maa - Lastennäyttely Inarin Siidassa 19.6.2002-31.5.2003
 Staalon ja maahisten maa | Tietääkö staalo? | Leikkejä | Tehtäviä | Maahisen herkut
 Lähetä meille terveisiä | Lasten taidenäyttely | Lasten omat tarinat
Tietosivut | Tekijät | Alkuun 

  Noitarumpu a b c   

c) Lähteitä

Tutkimuksia ja matkakirjallisuutta

 • Balto, Asta: Sámi mánáid bajásgeassin nuppástuvvá / Samisk barneoppdragelse i endring. Oslo 1997.
 • Fellman, Jacob: Anteckningar under min vistelse i Lappmarken
 • Fellman, Jaakko: Poimintoja muistiinpanoista Lapissa. Porvoo 1980
 • Guttorm, Seija & Valkeapää, Helena: Áppes 2.
 • Haiko, Nina & Lämsä, Minna (Ed.): A Glimpse of the Sámi Earth Spirits. Jyväskylä 2002.
 • Haiko, Nina & Lämsä, Minna (Toim.): Pieni Maahiskirja. Jyväskylä 2002.
 • Itkonen, T. I.: Lappalaisten leikit ja ajanvietot. Helsinki 1941 (Lapin sivistysseuran julkaisuja, 9).
 • Itkonen, T. I.: Suomen lappalaisten haltijausko Julkaisussa Kalevalaseuran vuosikirja 25-26, 1945-46. Porvoo 1946, s. 127-138
 • Itkonen, T.I.: Inarin tunturilappalaisten leikkejä Julkaisussa Kalevalaseuran vuosikirja 20-21, 1940-1941. Porvoo 1941, s. 85-104 (kertonut v. 1936 Juhani Nuorgam)
 • Itkonen, T.I. Suomen lappalaiset, osa 2. Helsinki 1984 (alkuteos 1948)
 • Itkonen, Terho: Uskomus-, tarina- ja satuaineistoa Tenon varresta Julkaisussa Suomalais-ugrilaisen seuran toimituksia 71:5, 1971. Helsinki 1971, s. 1-84
 • Hirvonen, Vuokko: Sydämeni palava. Johdatus saamelaiseen joiku- ja kertomusperinteeseen, taiteeseen ja kirjallisuuteen. Oulu 1975
 • Hämäläinen, Antti: Koltta-Lappia sanoin ja kuvin. Porvoo 1938
 • Laestadius, L.L.: Fragmenter i lappska mythologian. Åbo 1997 (utskrift av originalmanus: Nilla Outakoski) (NIF publications 37)
 • Laestadius, L.L.: Lappalaisten mytologian katkelmia. Toim. Juha Pentikäinen, Suom. Risto Pulkkinen. Helsinki 200 (Tietolipas 170)
 • Laestadius, L.L.: Katkelmia lappalaisten mythologiasta. Toim. Nilla Outakoski. Tallinn 1994
 • Lagercrantz, Eliel: Lappische Volksdichtung I-VII. Helsinki 1957-66.
 • Lapin luonnonmarjat. Lapin läänin maatalouskeskus.
 • Paulaharju, Jenny: Enontekiön maahiaisista Julkaisussa Valoa kansalle. Artikkeleita Kotiseutu-lehden kahdeksalta vuosikymmenltä 1909-1989. Helsinki 1989, s. 32-34
 • Paulaharju, Samuli: Lapin muisteluksia. Helsinki 1962 (alkuteos 1922)
 • Paulaharju, Samuli: Tunturien yöpuolta. Porvoo 1977 (alkuteos 1934)
 • Paulaharju, Samuli: Arctic twilight . Old Finnish tales. Portland 1982 (alkuteos Tunturien yöpuolta)
 • Paulaharju, Samuli: Taka-Lappia. Porvoo 1965 (alkuteos 1927)
 • Pentikäinen, Juha: Saamelaiset. Pohjoisen kansan mytologia. Helsinki 1995
 • Pentikäinen, Juha: Saamelaisten uskomusmaailma Julkaisussa Johdatus saamentutkimukseen. Helsinki 1994, s. 130-162
 • Pietilä, Anna-Maija: Talvadas-kylän staalo-perinne. Helsingin yliopisto 1980.
 • Pirak, Anta: Jåhttee saamee viessoom. K. Humanistiska vetenskapssamfundet: Uppsala 31:2. Uppsala 1937.
 • Päivänsalo, Paavo: Lappalaisten lastenhoito- ja kasvatustavoista. Helsinki 1953 (Suomen kasvatussosiologisen yhdistyksen julkaisuja, 8)
 • Ravila, Paavo: Enontekiön lappalaisten kansantietoudesta Julkaisussa Kalevalaseuran vuosikirja 14, 1934. Porvoo 1934, s. 171-178
 • Seitamo, Leila: Psychological development in Arctic cultures. A comparative study of Skolt Sami and Finnish children in the North of Finland within the frame of reference of ecological psychology. Dissertation, Univ. of Oulu. Oulu 1991
 • Sergejeva, Elena: Kuolansaamelaisten folkloresta Julkaisussa Johdatus saamentutkimukseen. Helsinki 1994, s. 163-170 (suom. Risto Pulkkinen)
 • Steen, Adolf: Stallo. En studie. Kristiansand 1967
 • Therman, Erik: Noitien ja paimentolaisten parissa. Suom. Heikki Annanpalo. Porvoo 1990
 • Therman, Erik: Bland noider och nomader. Stockholm 1940
 • Utsi, Maj-Britt: Njálmmála· árbevierut álbmoga vuoi··ala·eallima govvideaddjin - erenomá·it kufihtarárbevierru. Essay -·oakkáldat 3:Cafeboddu. Davvi Girji O.S., Kárá·johka 1998.
 • Utsi, Maj-Britt: Sámi muitalanárbevierru ja mo luohti luovvana muitalusas. Sámi girjjála·vuo·a váldofágadutkkus. Tromssa Universitehta 1998.
 • Vuolab, Kerttu: Mii máinnasteaddjiid ma·isboahttit. Logaldat Sámi fágagirje·álliid searvvi semináras Ohcejogas 7.4.2001.
 • Vuolab, Kerttu: Such a Treasure of Knowledge for Human Survival. Rights to language. Equity, Power and Education. Celebrating the 60th Birthday of Tove Skutnabb-Kangas. Ed. Philipson, Robert.
 • Qvigstad; Just Knud: Lappiske Eventyr og Sagn I-IV. Oslo 1927-29.

Satuja ja tarinoita sekä lauluja:

 • Áhkku, muital munnje. Kárášjohka 1997 (girji + kaseahtta)
 • Ahlakorpi-Guttorm-Eriksen: Boahttet duddjot! Duodjebudaldeapmi unnimusaide. Kárášjohka 1999.
 • Aikio, Annukka - Aikio, Samuli: Girdinoaiddi bárdni. Sápmela· máidnasat. Porvoo 1978.
 • Aikio, Annukka - Aikio, Samuli: Nieida guhte šattai gollegoalsin. Oslo 1982
 • Aikio, Annukka - Aikio, Samuli: Nieida kote ·oodai kollekoalsin: poaris sämmila· mainas mild. Kuuvijd ráhtam Mika Launis. Anara·kielan jurgalam Matti Morottaja. (inarinsaamenkielinen)
 • Aikio, Annukka - Aikio, Samuli:Tyttö joka muuttui kultaiseksi koskeloksi. Porvoo 1982
 • Aikio, Annukka - Aikio, Samuli:Nijdd mottji kå'll·uåbrjen: vuä'mm sää'mainnas mie'ldd. Kaartid pirstam Mika Launis. Säämki'lle jåårglättam Satu da Jouni Mosnikoff. Oslo 1982. (koltansaamenkielinen)
 • Aikio, Annukka - Aikio, Samuli: Tuulinoidan poika. Saamelaisia satuja. Porvoo 1978
 • Áiligas-Nieiddat: Heavdni, heavdni. Anár 1998 (lávllakaseahtta)
 • Balto, Haldis: Vulgot stoahkat! Kárášjohka 1998
 • Bartok, Mira: Fox has his day. Tales and poems from the far, far north. Kautokeino 1998
 • Birkeland, Kirsti: Staloer tror at månen er et bål. 25 sörsamiske eventyr. Oslo 1986
 • Crottet, Robert: Kuun metsä (Forêts de la lune). Kolttalappalaisten tarinoita. Helsinki 1954.
 • Dološ máidnasat. Muitaleaddji Sauli Guttorm. Ohcejohka 1994 (kaseahtta)
 • Gaup, Káren Elle: Girjjo-Gárjjo. Muitalusat, máidnasat, sátnevádjasat, árvádusat ja diiddat.
  Kárášjohka 2001
 • Gaup, Ánte Mikkel: Juffá fággada stáluin. Guovdageaidnu 1988 (kaseahtta)
 • Guttorm, H.A.: Koccam spalli. Tivtak ja maidnasak. Helsigist 1940 (Sámi cuvgitusseärvi toaimatusak 6)
 • Guttorm, H. A.: Šuvvi jahki. Doaimmahan Inga Guttorm, govaid dahkan Iver Jåks. (cájálmasaid, muitalusaid ja divttaid, ee. Gufihttariid máibmi, s. 9-17). Kárášjohka 1996
 • Jalvi, Pedar: Sabmela··ai maidnasak ja muihtalusak = Lappalaisten satuja ja tarinoita. Toim. Samuli Aikio. Sámi ·uvgetussearvvi / Lapin sivistysseura. Helsinki 1966. Silbavárri. Sámi Girjjit.
 • Kinnunen, Eeva-Liisa: Kufitarten ja staalojen mailla. Tarinoita Pohjolasta. Kuvat Markku Tanttu. Helsinki 1991
 • Laulajainen. Leena: Sammeli. Espoo 1985
  Samepojken Sammeli. Övers. Marita Lindquist. Bromma 1987
 • Maassa maahiaisten. Kolarin vanhaa kertomusperinnettä. Kolari 2000
 • Mikkelsen- Flåten- Flåten: Stállu ja guovssahasa bárdni. Leavdnja 1998
 • Mikkelsen-Flåten-Flåten: Stallo og nordlysets sönn. Lakselv 1998
 • Oukka, Arvid: Tornionlaakson kansanperinnettä I-VII. Tornio 1973-1981
 • Paadar-Leivo, Rauna: Halstemjeegi noaidi. Anaraskielan jurgalam Matti Morottaja. Karasjohka 1990
 • Paadar-Leivo, Rauna: Halssatanjeakki noaidi. Karasjohka 1990
 • Paadar-Leivo, Rauna: Halstamojängän noita. Karasjohka 1990
 • Paadar-Leivo, Rauna: Elle, Hansa og Heksa. Oversatt Heidi Salmi. Kárášjohka 1990
 • Paadar-Leivo, Rauna: Luobbalvári stállu. Sárgon Merja Aletta Ranttila, Kárášjohka 1989
 • Palojärvi, Iisko: Ahkupiebmu. Saamelaissatu. Muistiin merkinnyt Marjatta Palismaa. Helsinki 1970
  Ahkubiebmu. Šapmelas máinnas. Rovaniemi 1995
  Ää'kk peamma'lgg. Rovaniemi 1995
  Aahupiämmu. Rovaniemi 1995
  A'kupiebmu. Sam moajnas. Ivalo 1995
  Ahkubiebmu (video). Ánar 1996
 • Strongest of all. A folk tale from Lapland. London 1971
 • Paltto, Kirsti: Vilgeš geadgi. Helsset 1980
 • Pirttijärvi, Ulla: Hoŋkon dohkká. Guovdageaidnu 1996 (lávllogirji + cd) (ee. Stállodánsa)
 • Qvigstad, J.K.: Samiske beretninger. Ved Brita Pollan. Oslo 1997
 • Qvigstad, J.K.: Samiske eventyr og sagn, I-IV, 1927-1929
 • Samiska sagor. 25 syrsamiska sagor. Övers. Öjevind Lång. Stockholm1988
 • Sigá maainás. Toimattam Matti Morottaja. Rovaniemi 1995 (Mainaseh lii luuhhum jienakirjeest Siga maainas ja eres mainaseh)
 • Silbavárri. Máidnasat ja muitalusat. Doaimmahan Mikael Svonni. Johkamohkki 1993
 • Sombi, Ásllat: Jávvásan goahtesajit. Dáhpahusat dološ badjeeallimis. Kárášjohka 1996
 • Somby, Mary Ailonieida: Ammul ja alit oarbmaelli. Oslo 1977
 • Somby, Mary Ailonieida: Ammul og den blå kusinen. Oslo 1977
 • Somby, Mary Ailonieida: Uhcastalos. Kristiansund 1993
 • Stalder, Valerie: Legends and folktales of Lappland. London 1972
 • Turi, Johan: Muittalus samid birra. Johkamohkki 1987 (Vuosttas gearddi 1910)
 • Turi, Johan: Kertomus saamelaisista. Suom. Samuli Aikio. Porvoo 1979
 • Turi, Johan: En bok om samernas liv. Umeå 1987
 • Turi, Johan: En bog om lappernes liv. Af Hjalmar Lundbohm. Köbenhavn 1911
 • Turi, Johan: Erzählung von dem Leben der Lappen. Ubers. Mathilde Mann. Helsinki 1982
 • Turi, Johan: A lappok élete. Forditotta Jozsef Erködi. Budapest 1983
 • Turi's book of Lappland. Oosterhaut, N.B. 1966
  Vita del lappone. A cura di Emilie Demant. Traduzione di Bruno Berni. Milano 1991
 • Vuolab, Kerttu: Ánde ja Risten jagi fárus. Kárášjohka 1990 (girji+kaseahttat)

  Toimittanut Irene Piippola

Sivun ylös

© SIIDA 2002, palaute: siida(at)samimuseum.fi