0000
Etusivu Projekti Ihmiset Esineistö Kartoitus Logo Seminaari  
Projekti Repatriaatio    


00
       
 
Jorma Puranen: Imaginary Homecoming. Lagešduottar, Norja 1991.

 

 

Projekti

 

Kulttuuriperintö sisältää monenlaisia, -ikäisiä ja -kaltaisia asioita. Kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnan seurauksena syntyneitä merkittäviä jäännöksiä, rakenteita, rakennuksia ja esineitä, joiden ikä vaihtelee esihistoriallisesta moderniin. Kulttuuriperintönä voidaan pitää taidetta ja valokuvia mutta myös kerättyä perimätietoa tai äänitteitä. Saamelaisella kulttuuriperinnöllä tarkoitetaan saamelaisten ja heidän esi-isiensä kulttuuriin liittyvää aineistoa.

 

Menneiden vuosisatojen aikana lukuisat tutkijat ja löytöretkeilijät kuljettivat esineellistä kulttuuriperintöä pois saamelaisalueelta. Osa tästä aineistosta on päätynyt Pohjoismaiden ja Euroopan museoihin ja tutkimuslaitoksiin. Saamelaista kulttuuriperintöä hallinnoivien museoiden ja instituutioiden määrä sekä niissä olevien kokoelmien laajuus ja syntyhistoria ovat selvittämättä. Esinekokoelmia ja yksittäisiä esineitä hankittiin kaupankäynnillä, mutta myös luvattomasti ottamalla tai pakottamalla sekä epätieteellisillä kaivauksilla. Näin tapahtui varsinkin muinaisuskon harjoittamiseen liittyvän esineistön, kuten noitarumpujen kohdalla. Rumpuja tuhottiin, takavarikoitiin ja kuljetettiin Euroopan museoihin. Tiedemiesten toimesta lukemattomia hautausmaita kaivettiin ja luuaineistoa välitettiin ympäri Eurooppaa tutkimusinstituutioiden kokoelmiin. Lisäksi vuosina 1944–45 käydyn Lapin sodan seurauksena aineellista kulttuuria tuhoutui Suomen ja Norjan Lapissa. Nykyään valtaosa museoidusta saamelaisesta kulttuuriperinnöstä sijaitsee arkistoissa ja kokoelmissa saamelaisalueen ulkopuolella, missä ne eivät ole helposti saamelaisten tavoitettavissa.

 

”Recalling Ancestral Voices” -projektin tavoitteena on palauttaa saamelaisille tietoa esineellisestä kulttuuriperinnöstä tietokannan muodossa. Tietokantaan sisällytetään olemassa oleva ja tarkistettu tieto Pohjoismaissa sijaitsevista saamelaisesinekokoelmista. Tietokannan valmistuttua se julkaistaan Internet-versiona, mikä parantaa mahdollisuutta tutustua kulttuuriperintöön. Tietokanta käännetään pohjoismaisille kielille ja useammalle pohjoismaiden alueella puhutulle saamen kielelle. Tietoa tallennetaan historiallisesta uskontoon liittyvästä aineistosta ja luuaineistosta aina nykypäivään saakka.  Kerätystä tiedosta on hyötyä perinteisten ja nykyaikaisten elinkeinojen harjoittajille, virkamiehille, saamelaismuseoille ja saamelaiskulttuurin tutkijoille. Tietokanta on hyödyllinen myös saamelaisalueen ulkopuolella sijaitseville museoille ja instituutioille, jotka saavat uutta tietoa kokoelmissaan sijaitsevista esineistä ja kokoelmien syntyyn liittyvästä keruu- ja tutkimushistoriasta. Tietokantaa täytettäessä pyritään myös elvyttämään ja yhtenäistämään katoamassa oleva terminologiaa, jotta esineiden vertailu, haku ja tutkiminen helpottuisivat. Tämä tapahtuu rekisteröimällä esineiden nimet nykyaikaisella ortografialla, esineen taustan mukaisesti.

 
   
 
Jorma Puranen: Imaginary Homecoming. Juovlajohka, Norja 1997.