0000
Etusivu Projekti Ihmiset Esineistö Kartoitus Logo Seminaari  
Kartoitus    


00
       
 

Kyselykaavake museoille ja kokoelmia hallitseville tahoille

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia

Vastaajan tiedot

Instituution nimi: *

Postiosoite: *

Puhelin: *

WWW- osoite:

Ylläpitäjä tai omistaja:
Valtio
Kunta/ kaupunki
Säätiö
Yhdistys
Yritys
Yksityinen

Muu, mikä?:

Yhteyshenkilö, asema instituutiossa: *

Sähköposti:

Puhelin:


Kysymykset

1. Onko kokoelmissanne saamelaisia esineitä tai saamelaisesineistä koostuvia kokoelmia?
Mikäli vastaus on kyllä, pyydämme teitä vastaamaan myös alla oleviin kysymyksiin. *

Kyllä
Ei

2. Kuinka monta saamelaisesinettä kokoelmissanne on?
Mikäli tarkka vastaaminen on hankalaa, esittäkää arvio.

3. Onko saamelaiskokoelmanne tai osia siitä näytteillä?
Mikäli vastaus on kyllä, kuinka monta esinettä?

Kyllä kpl
Ei

4. Millaista esineistöä kokoelmissanne on? Esittäkää myös arvio määrästä.


Vaatteita ja asusteita
Taloustavaroita
Työkaluja
Kulkuvälineitä
Elinkeinoihin liittyviä esineitä (1)
Arkeologisia löytöjä
Taidekäsitöitä
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

(1) kalastus, metsästys, poronhoito, maanviljelys

Muu, mitä:

5. Minkä ikäisistä esineitä on kyse? Esittäkää myös arvio määrästä.

Moderni
Arkeologinen
Historiallinen
Ei määritelty
kpl
kpl
kpl
kpl

6. Onko kokoelmissanne uskonnollista materiaalia? Esittäkää myös arvio määrästä.

Uhripaikkalöytöjä
Seitoja
Rumpuja
Rummun vasaroita
Hautaesineitä
Karhunhautauslöytöjä
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Muu, mitä:

7. Miten saamelaisesineet tai -kokoelmat tulivat instanssin haltuun?
Esittäkää myös arvio määrästä.

Kerätty kokoelma, mikä: (2)
Ostamalla
Lahjoituksena
Lunastuksena
Arkeologisten kaivausten kautta
kpl
kpl
kpl
kpl
kpl

Mikä kokoelma (2):


Muu, miten:


8. Onko kokoelmissanne saamelaisaineistoa muun kuin nykyisen Suomen valtion alueelta?
Jos on, niin mistä maasta? Esittäkää myös arvio määrästä.

Ruotsi
Norja
Venäjä
kpl
kpl
kpl

9. Onko kokoelmissanne ollutta saamelaisesineistöä luovutettu eteenpäin? Jos on, minne ja miksi?

10. Kartutetaanko saamelaisia koskevia kokoelmianne?

Kyllä
Ei

11. Millaiset ovat saamelaiskokoelmia koskevat tulevaisuudensuunnitelmat instituutiossanne?

12. Miten saamelaiskokoelmanne on luetteloitu?

Manuaalisesti, kortistona
Digitaaliseen muotoon
Kuvattu, MV tai Dia
Kuvattu, materiaali digitoitu

13. Ovatko kokoelmanne tutkijoiden käytettävissä?

Kyllä
Ei

14. Onko kokoelmissanne olevista esineistä tehty tutkimuksia tai julkaisuja
(opinnäytteitä, tieteellisiä artikkeleita, käytetty kuvituksena) Jos on, mitä?

15. Harjoittaako instituutionne itse tutkimusta saamelaiskokoelmistanne?

Kyllä
Ei

16. Onko kokoelmissanne saamelaiseksi luokiteltavaa osteologista aineistoa (kalloja tai luurankoja)?
Mikäli vastaus on kyllä, pyydämme teitä vastaamaan myös alla oleviin kysymyksiin.

Kyllä
Ei

17. Minkä kokoisesta aineistosta on kysymys?
Mikäli tarkka vastaaminen on hankalaa, esittäkää arvio.

18. Mistä osteologinen aineisto on peräisin?

19. Muuta