All Products >> Rohdot >>Guossa

Guossa

Picea abies

Goahcciin dahkat deaja ja dat veahkeha oaivebákčasii. Nuorra jahkešattus sáhttá ovdal mihcamáraid vuoššat siráha. Guosas leat seammasullasaš váikkuhusat go beazisge. Garran gáhčči heive suoskamii. Goahcciin dahket maid bihkkavuoidasa liikeváttuide ja háviid buorideapmái.

Guossa dahjege meahcceguossa lea Davvieatnamiid áidna luođuguossašládja. Lieđđu geassemánus, rukses eapmeliđđosis šaddá bihcabáhcat. Davvi-Suomas šaddi vuollešládja, sibirjáguossa (Picea abies ssp. obovata) lea vuogáiduvvan dálvvi lossa muohtanođiide. Sibirjáguosas leat oanehut oavssit go meahcceguosas, ja dan giera lea čielgasit seakkit. Dan gohčoditge ginttalguossan. Guosa ođjjuin lea A- ja C-vitamiidna ja maiddái minerálaávdnasat.