Duovlun

Duovlun lea bákčasiidda dálkkas. Duovluma geavahit ain goit nuortalaččat. Ránes soahkeduovli mii lea siskkil dimis. Dan lávejedje vuoššat dahje bidje liinni sisa ja dolas báhkadedje vai bakterat dušše. Dipma oasi, duovlli galggai boaldit bávččassaji alde. Binná bihtá dušše dárbbaša, galgá vel juoga suorpmas dahje skierat man siste cagaha duovlli bákčasa alde. Gululassii dat cahká, ferte bossut dasa ja go dat nohká dalle vel njuike. Dasa báhcá árpa ja go dat lea jávkán, de galgá váddu maid jávkan. Dát galgá ávkkuhit bealljebákčasii, bátneverkii, hárdu-, niske- ja čielgeváttuide.