siida


Uula Morottaja ja T.I.Itkonen Talvitupalompolon talolla. Kuvaaja Frans Äimä. Siida Matti Vallen arkisto.

KIRJALLISUUSLUETTELO

 

Painetut lähteet:

Enares befolknings- och kolonisationshistoria under åren 1805–1920 julkaisussa nimeltä Föredrag vid Nordiska samehistoriska symposiet i Lövånger 13.–14. februari 1995. Umeå 1995

Inari – Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Julkaisija Inarin kunta. Oulu 2003

Inarin asutushistorian piirteitä 1800-luvulla julkaisussa nimeltä Kirjoituksia Inarin historiasta. 8.–9.11.1996 pidetyn Inarin historiaseminaarin esitelmät. Toimittanut Veli-Pekka Lehtola. Oulun yliopistopaino 1998

Inarin ja Utsjoen lapin kalastustilat – perinteisen asumismuodon perilliset julkaisussa nimeltä Pohjoissuomalaista todellisuutta etsimässä. Oulun maakunta-arkiston 70-vuotisjuhlakirja. Scripta Historica 29. Oulun historiaseuran julkaisuja. Raahe 2002

Inarin Lapin väestö- ja asutushistorian piirteitä julkaisussa nimeltä Rohkea, reima ja horjumaton. Samuli Onnelalle omistettu 60-vuotisjuhlakirja. Acta Societatis Historicae Ouluensis. Scripta Historica XXVII. Oulun historiaseuran julkaisuja. Oulu 1998

Itkonen,T,I, Lappalaisten ruokatalous, Helsinki 1981

Itkonen, T.I. Suomen lappalaiset I-II. WSOY, Helsinki 1948

Jefremoff, Irja Varriistâllâm Inarinsaamelaisten vuotuismuutto. Inarin saamelaismuseon julkaisuja nro 4. Vammala 2002

Kytölä, Ritva, Omaleimainen ruokakulttuuri esille, Helsinki 1992

Lehtola, Veli-Pekka, (toim.) Inari Aanaar. Inarin historia jääkaudesta nykypäivään. Oulu 2003

Nahkiaisoja, Tarja Inarin pitäjän asutuskehitys vuosina 1805-1810. Oulu 1995

Paulaharju, Samuli Taka-Lappia. Kustannusosakeyhtiö Kirja, Helsinki 1927

Saamelaiset uudisasuttajina Inarissa julkaisussa nimeltä Historian viesti 1/1996. Oulun yliopiston historian laitoksen julkaisuja. Oulu 1996

Samerna som nybyggare i Enare julkaisussa nimeltä Stat, religion, etnisitet. Bjorn-Petter Finstad, Lars Ivar Hansen, Henry Minde, Einar Niemi, Hallvard Tjermeland (red.). Rapport fra Skibotn-konferansen 27.–29. mai 1996. Skriftserie - Nr.4. Senter for samiske studier. Tromso 1997

Terho, Aarre Lapinmaata jakamassa. Kustannus Pohjoinen. Oulu 1995

Painamattomat lähteet:

Anarâš-kalender 2005. Anarâškielâ servi

CD-Fakta, suomenkielinen tietosanakirja 2004

Itkonen, Ilmari Muinaisjäännöksiä ja tarinoita Inarijärven ympäristöltä 1910. Käsikirjoitus. Museoviraston kansatieteellinen osasto

Itkonen, Ilmari Kertomus inarinlappalaisten vanhemmista rakennusmuodoista. Käsikirjoitus. Museoviraston kansatieteellinen osasto

Paulaharju, Samuli Inarin lappalaisten rakennuksista. Käsikirjoitus. Museoviraston kansatieteellinen osasto

Pohjois-Lapin tilakeinottelulle oli otollinen maaperä. Kaleva 20.4.1999

Poron vuosi 2005 – 2006. Saamelaisalueen koulutuskeskus

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Takaisin ylös

 


  © 2006 Sámi musea Siida & Anarâškielâ servi siida@samimuseum.fi