Siida Sää'mjie'llem
Kolttaelämää     In English  

 
 

Lisätietoa |  Tekijät

Kirjallisuutta

Kansatiede, kansanperinne, musiikki

Andresen, Astri: Sii'daen som forsvant. Sör-Varanger museum, Kirkenes 1989.
Asp, Erkki & Vakkamaa, Juhani & Aho, Harri: The Skolt Lapps. University of Turku. Series A N:o 6. Turku 1982.
Asplund, Anneli & Hako, Matti (toim.): Kansanmusiikki. SKS. Helsinki 1981.
Autio, Eero: Kultasarvipeura ja sen klaani. Gummerus. Jyväskylä 1993.
Castrén, M.A.: Tutkimusmatkoilla Pohjolassa. 1967.
Hirsti, Reidar: Suenjel-folket - ved veis ende. Tiden Norsk Forlag. Oslo 1974.
Holsti, Päivi: Suonikylän koltat vuosina 1939-1957. Suomen historian julkaisuja 14. Jyväskylän yliopiston historian laitos 1990.
Itkonen, T.I.: Inarin itäinen rajaseutu ja sen koltta-asutus ennen 1900-lukua. Erip. Kalevalaseuran vuosikirjasta no 45/1965.
Itkonen, T.I.: Lappalaisten ruokatalous. 1921.
Itkonen, T.I.: Kolttalappalaisten veneet. Suomen Museo 1939.
Itkonen, T.I.: Lapinmatkani. WSOY. Porvoo 1991.
Itkonen, T.I.: Koltan-Lapissa kevättalvella 1913. Kalevalaseuran vuosikirja 51/1971.
Itkonen, T.I.: Talviretki Koltan-Lapissa. Joukahainen XIV.
Itkonen, T.I.: Lappalaisten leikit ja ajanvietot. Lapin Sivistysseuran julkaisu no 9. Helsinki 1941.
Itkonen, T.I.: Kuolanlappalaisten joki- ja järvikalastuksesta. Suomen Museo 1944.
Itkonen, T.I.: Suomen lappalaiset I-II. WSOY. Porvoo 1948.
Itkonen, T.I. & Nickul, Karl: Suenjel. Lapin Sivistysseuran julkaisu no 3. Gummerus. Jyväskylä 1936.
Konow, Jatta von: Martta Wendelin: Taide ja työ: Martta Wendelinin elämäntyön kaksi ulottuvuutta. WSOY. Helsinki 2003. (Teoksessa on mainittu Wendelinin adoptiotytär Helena Titoff (myöh. Valjakka) luvuissa Kauas pohjoiseen (s. 148-153) ja Tyttö tulee taloon (s. 163-168). [yleisövihje!]
Kytölä, Ritva: Kaarnikasta kalanpaistokeppiin. Petsamonsaamelainen eilinen. Kotka 1999.
Launis, Armas: Kaipaukseni maa. Gummerus. Jyväskylä 1922.
Lönnrot, Elias: Viisi päivää Venäjän Lapissa. Elias Lönnrotin matkat I, 1828-1839, 1902 Lapin matkamiehiä. Karisto. Hämeenlinna 1984.
Mikkola, J.J.: Kolttakylän arkisto. WSOY. Porvoo 1941.
Morgan, David J.: Technology and Culture-Nature Relations. Snowmobiles in the evolving lifeway of the Sevettijärvi Skolts. Department of Geography, University of Cambridge. 1997.
Nickul, Karl: Petsamon eteläosan koltankieliset paikannimet kartografiselta kannalta. Maanmittaushallituksen julkaisuja N:o 26. Helsinki 1934.
Nickul, Karl: Suenjel, kolttain maa. Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja Terra 45:2. Helsinki 1933.
Nickul, Karl: The Skolt Lapp Community - Suenjelsijd during the Year 1938. Nordiska Museet. Acta Lapponica V. Uppsala 1998.
Palulaharju, Samuli: Kolttain mailta. Kustannusosakeyhtiö Kirja. Helsinki 1921.
Pelto, Pertti: Individualism in Skolt Lapp Society. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Kansatieteellinen arkisto, sarja no 16. Helsinki 1962.
Pekilä, Erkki: Hiljainen haltioituminen. A.O.Väisäsen tutkielmia kansanmusiikista. SKS. Pieksämäki 1990.
Päivänsalo, Paavo: Kolttalappalaisten kasvatuksesta. Suomen Kasvatusopillinen Yhdistys 4-5/1941, Helsinki.
Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Snellman-instituutti. A-sarja 19/1995.
Sergejeff, Kirill & Blåfield, Martti: Petsamon kuvia. Hannes Pukki Petsamon karjalaisten ja kolttien luona 1929-1939. Pohjoinen. Jyväskylä 1992.
Tanner, Väinö: Petsamon alueen paikannimiä / Lappalaisia paikannimiä. Fennia 49:2. Helsinki 1928.
Tanner, Väinö: Contricution à la sociologie des Lapons semi-nomades de Petsamo en Finlande. Societas Scientiarum Fennica. Helsinki 1928.
Tanner, Väinö: Skoltlapparna. Fennia 49:4. Helsingfors 1929.
Wikan, Steinar: Neiden. Nordkalottforlaget og Sor-Varanger Museum forlag. Svanvik 1995.
Vilkuna, Kustaa: Huomioita kolttalappaisten merikalastuksesta. 1927.

Historia, yhteiskunta

Arkkimandriitta Panteleimon: Luostari Jäämeren rannalla. Gummerus. Jyväskylä 1990.
Autere, Eugen & Liede, Jaakko: Petsamon nikkeli - taistelu metallista. Vuorimiesyhdistys. Helsinki 1989.
Friis, J.A.: Finnmarken, Ryska Lappland och Nordkarelen. Stockholm 1872.
Hansen, Lone & Sörensen, Sören B. m. fl.: En taemmet vildmark. Thaning & Appel. Danmark 1989.
Homén, Theodor: Itä-Karjala ja Kuollan Lappi. Otava. Helsinki 1918.
Jefremoff, Irja: Kolttasaamelaiset nyt : tutkimus kotoutetun kansan elämäntilanteesta uuden vuosituhannen alussa. Gummerus, Jyväskylä 2005.
Krosby, H.: Nikkelidiplomatiaa Petsamossa 1940-1941. 1966.
Lampén, Ernst: Jäämeren hengessä. Gummerus. Jyväskylä 1922.
Kuussaari, Eero: Heimosodat. Taistelu Petsamosta. 1918.
Lehtola, Veli-Pekka: Wallenius. Pohjoinen, Oulu 1994.
Linkola, Anni & Linkola, Martti: Kolttasaamelaiset - The Skolt Sámi. Saamelaismuseon julkaisuja no 2. Kuopio 2000.
Nickul, Karl: Eräs Petsamo-kysymys. Lapin Sivistysseuran julkaisu no 2. Helsinki 1935.
Nickul, Karl: Saamelaiset kansana ja kansalaisina. SKS. Helsinki 1970.
Nickul, Karl: Uusi Petsamon kartta. Suomen maanmittariyhdistyksen aikakauskirja no 10/1933.
Nickul, Karl: Saamelaisten sopeutumisongelmia. Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja Terra no 1/1959.
Paasilinna, Erno: Kaukana maailmasta. Otava. Keuruu 1980.
Paasilinna, Erno: Maailman kourissa. Otava. Keuruu 1983.
Pekkola, Sulo-Veikko: Petsamoa perimässä. WSOY. Porvoo 1930.
Pohjanpalo, Jorma (toim.): Eilispäivän Petsamo. WSOY. Porvoo 1970.
Puustinen, Viljo: Mietelmiä Lapista ja Petsamosta. Otava. Helsinki 1922.
Pyhittäjä Trifon Petsamolainen - kolttien valistaja. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. Kuopio 1976.
Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen muistopäivä 15. joulukuuta. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. Joensuu 1985.
Rosberg, J.E.: Suomen alue Jäämeren rannalla. Otava. Helsinki 1919.
Sverloff, Matti: Suenjelin saamelaisten perintö. Vammala 2003.
Tanner, Väinö: Voidaanko Petsamon aluetta käyttää maan hyödyksi? Valtioneuvoston kirjapaino. 1927.
Thorban, F.: Petsamon ja nikkelin torjuntataistelut 1944. Vuosi?
Vahtola, Jouko & Onnela, Samuli: Turjanmeren maa. Petsamon historia 1920-1944. Petsamo-seura. Jyväskylä 1999.
Wallenius, K.M.: Lapin sota 1939-1940. Otava. Helsinki 1940.
Wallenius, K.M.: Petsamo - mittaamattomien mahdollisuuksien maa. Tom. Sakari Kännö. Otava. Keuruu 1994.
Wessel, A.B.: Fra vor graendse mot Russland. Kirkenes 1979.
Wessel, A.B.: Optegnelser fra Sör-Varanger. Kirkenes 1978.
Wessel, A.B. og forskjellige forfattare: Småskrifter om Sör-Varanger. Kirkenes 1978.
Voinmaa, Väinö: Suomi Jäämerellä. Edistysseurojen Kustannus-osakeyhtiö, Helsinki 1919.
Vuorio, Antero: Petsamo talvisodan kourissa. 1977.
Vuorio, Antero & Rantala, Jaakko (toim.): Er. Os. P:n tie - Luton miehet. Petsamon Erillisosaston historiikki. Pohjolan Painotuote Oy, 1997.
Vuorisjärvi, E.: Petsamon nikkeli kansainvälisessä politiikassa 1939-1944. 1990.

Matkakuvaukset, eräkirjallisuus ym.

Crottet, Robert: Mauno-poro ja taivaanpalot. Kustannus-Puntsi 2003. Saarijärvi, Gummerus.
Ervasti, A.V.: Matka Paatsjoella. Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1899. Lapin matkamiehiä. Karisto. Hämeenlinna 1984.
Hämäläinen, Antti: Koltta-Lappia sanoin ja kuvin. WSOY. Porvoo 1938.
Keltikangas, Valter: Seitsemän tuntia erämaata. WSOY. Porvoo 1977.
Keltikangas, Valter: Koskilta ja erämaista. WSOY. Porvoo 1984.
Lampio, Eero: Eräretkiä Pohjolan lohivesillä ja riistamailla. Otava. Keuruu 1997.
Lampio, Eero & Hannikainen, Lauri: Petsamon opas. Otava. Helsinki 1921.
Mörne, Håkan: Ruijan rannolta Petsamon perukoille. Karisto. Hämeenlinna 1939.
Olin, Matti: Minnen från Petsamo. Holger Schilds förlagsaktiebolag. Helsingfors 1921.
Paasilinna, Erno (toim.): Laaja Lapinmaa. Karisto. Hämeenlinna 1965.
Paasilinna, Erno (toim.): Kaukainen Pohjola. Karisto. Hämeenlinna 1968.
Paasilinna, Erno (toim.): Tuntureilta ja metsistä. WSOY. Porvoo 1986.
Paasilinna, Erno (toim.): Petsamon kuvia. WSOY. Juva 1997.
Soini, Tuulikki & Uurasmaa, Pekka: Petsamo, Petsamo… Oy Lounaisrannikko. Naantali 1972.

Kertomakirjallisuus, runous

Crottet, Robert: Kuun metsä. Otava. Helsinki 1954.
Fofonoff, Kati-Claudia: Jânnam muttum nuu'bbioo'ri. Davvi Girji OS. Karasjok 1998.
Kivilinna, Rauni: Sihistin. Karisto. Hämeenlinna 1961.
Kivilinna, Rauni: Joki, tunturi ja kylä. Karisto. Hämeenlinna 1962.
Kivilinna, Rauni: Kuin linnut. WSOY. Porvoo 1966.
Kälkäjä, Mirjam: Petsamolaiset. Kirjayhtymä. Helsinki 1977.
Kännö, Sakari: Mosku. WSOY. Porvoo 1993.
Manninen, E.N.: Erämaan armoilla. Gummerus. Jyväskylä 1943.
Manninen, E.N.: Kahdentoista härjän raito. Kustannus-Puntsi. Jyväskylä 1999.
Morottaja, Leena: Dát Eana Leai Min. Lapin Sivistysseuran julkaisuja 1940. Helsinki 1979.
Nilssen, Terje: Ellisif Wessel - en himmelstormer. Rune. Trondheim 1975.
Soini, Tuulikki: Petsamo - tuulien kotimaa. Gummerus. Jyväskylä 1985.
Soini, Tuulikki: Petsamo, Suomen siirtomaa. Gummerus. Jyväskylä 1986.
Soini, Tuulikki: Petsamon laulu. Gummerus. Jyväskylä 1987.
Wallenius, K.M.: Miesten meri. Otava. Helsinki 1952.
Wallenius, K.M.: Emäpuu kertoo. Otava. Helsinki 1942.
Wallenius, K.M.: Ihmismetsästäjiä ja eränkävijöitä. WSOY. Porvoo 1933.

Valokuvateoksia

Puranen, Jorma: Maarf leu'dd. Valokuvia kolttasaamelaisista. Helsinki 1986.
Sergejeff, Kirill & Blåfield, Martti: Petsamon kuvia. Hannes Pukki Petsamon karjalaisten ja kolttien luona 1929-1939. Jyväskylä 1992.

Koltansaamenkieliset julkaisut (pdf)

Videot, elokuvat

Hennan leu'dd. Dokumentti. Käsikirjoitus & ohjaus Heikki Huttu-Hiltunen. Tuotanto Illume Oy 2001. 25'
Huuto tuuleen. Dokumentti. Ohjaaja Katja Gauriloff. Tuotanto Oktober Film Oy. 2007. 57'.
Kidnapped. Dokumentti. Ohjaus: Nils John Porsanger ja Eilif Aslaksen. Tuotanto Ninne Films AS. 2002. 30'
Kieletön muttei juureton. Dokumentti. Käsikirjoitus & tuotanto Minna Moshnikoff 1998.
Kiurrelit. Ohjaaja Pauliina Feodorff. 2007. 2'
Non-Profit. Ohjaaja Pauliina Feodoroff. 2007.
Pei´vv paast. Ohjaus ja käsikirjoitus Katja Gauriloff. 2004.
Sevetin tytöt. Ohjaaja Pauliina Feodoroff. 2007. 2'
Terveisiä Petsamon Lapinkylästä. Nellimin kansantanssi ja perinneryhmän esitys. Tallenteen kesto 20'.
Trifon Petsamolainen. Dokumentti kolttasaamelaisista ja Trifonin ortodoksisesta perinnöstä. Tekijät: Elli Rantala, Sulo Aikio ym. Tuotanto YLE & SVT 1983. 20'

Musiikki

Marko Jouste – Elias Mosnikoff – Seija Sivertsen: Maaddârää'jji leeu'd – Esivanhempien leuddit – The Leu'dds of the Ancestors. 2007.
Meermusikkinstitutt & Sää'm-mu'zei Siida & Saa'mi Sijddsååbbar
Saamelaismuseo Siida & Kansanmusiikki-instituutti & Kolttien Kyläkokous
Sámi Museum Siida & The Folk Music Institute & Traditional Governance of the Skolt Sámi.

Jaakko Gauriloff: Kuä'cǩǩem suäjai vuel'nn (suom. Kotkan siipien alla)

Tiina Sanila: Sää' mjânnam rocks! 2005 (suom. Saamenmaa rokkaa!)
Tiina Sanila: Uuh (single) 2006
Tiina Sanila: Kå´llkue´ll še måttmešt tålkk 2007 (suom. Kultakalakin joskus kyllästyy)
Tiina Sanila Band Web site

Web-sivustoja

Mediasuunnittelija Minna Moshnikoffin Sevettijärven elämää ja kolttasaamelaisia koskevat sivustot
Kso. myös Koltat Sevettijärvellä 50 vuotta CD ROM. Minna Moshnikoff 2004.

Saa' mi nue' tt ry:n kotisivut

Lisätietoa ortodoksisuudesta:
Ortodoksi.net
Suomen ortodoksinen kirkko
Suomen ortodoksinen kirkkomuseo

Museoita ja kokoelmia

Kolttien Perinnetalo, Sevettijärventie 9041, FI-99930 SEVETTIJÄRVI
Puh. +358 400 373015, kolttaperinnetalo@samimuseum.fi (1.6. - 15.9.)
Saamelaismuseo Siida, Inarintie 46, FI-99870 INARI
Puh. +358 40 898212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Anna meille vinkki lisälähteestä!

Tekijät

Tekstit: Irja Jefremoff
Web-toimitus: Arja Hartikainen
Sääm'jie'llem -lukijat: Elli Rantala (koltansaame), Irja Jefremoff (suomi), Tina Potter (englanti)
Äänitys ja editointi: Pentti Kusmin & Pasi Aikio / YLE Sámi Radion studio Inarissa
Graafinen suunnittelu ja ohjelmointi: Sami Tapio
Käännökset: Kaija Anttonen (englanti)
Valokuvat: Inarin Kunnan arkisto, Museovirasto / Kansatieteen kuva-arkisto, Lapin Kansan arkisto, Lapin maakuntamuseo, Saamelaismuseo Siida, Suomen Matkailuliitto, Yhtyneet Kuvalehdet arkisto sekä yksityisarkistot.

Sää'mjie'llem - Kolttaelämää www-sivuston rakentamiseen on saatu tukea opetusministeriön tietoyhteiskuntavaroista vuonna 2002. Sivusto perustuu kolttasaamelaisten asuttamisen 50-vuotisjuhlanäyttelyyn Inarin saamelaismuseo Siidassa.

 

 

© SIIDA 2003, palaute: siida@samimuseum.fi