Siida Sää'mjie'llem
Kolttaelämää     In English  

 
 

Suomen kolttasaamelaiset

Kolttasaamelaiset ovat Kuolan niemimaan alkuperäisväestöä, jotka ovat toisen maailmansodan seurauksena menettäneet perinteiset sukualueensa Petsamossa. Kolttasaamelaiset kuuluvat itäsaamelaisiin sekä kielensä että perinteidensä puolesta. Kolttasaamelaiset ovat uskonnoltaan ortodokseja. Itäisiä piirteitä on nähtävissä myös pukeutumisessa, musiikkiperinteessä, juhla- ja tapaperinteessä sekä ruokaperinteessä.

Kolttasaamelaiset asuvat Inarin kunnan itäosissa, Inarijärven etelä-, kaakkois- ja koilliskulmalla, ns. koltta-alueella, mikä on valtionmaata. Kolttasaamelaisia arvioidaan olevan tämän päivän Suomessa noin 700 henkeä. Heistä noin kolmannes asuu koltta-alueen ja myös saamelaisalueen ulkopuolella, eri puolilla Suomea sekä Ruotsissa ja Norjassa. Kolttasaamelaiset ovat hakeneet uusia asuinpaikkoja ja elinmahdollisuuksia muualta 1960-luvun lopun ja 1970-luvun alun suurten muuttoliikkeiden aikaan, osa aivan viime vuosina koulutus- ja työmahdollisuuksien puutteen vuoksi. Nuoren, koulutusta hakevan väestönosan muuttaessa muualle ikärakenne koltta-alueen kylissä vanhenee.

Luontaiselinkeinojen - poronhoidon ja kalastuksen- osuus on viime vuosikymmeninä huomattavasti vähentynyt. Pienporonomistus on lähes loppunut; metsästys, kalastus ja marjastus ovat menettäneet merkitystään elinkeinoina. Niitä harrastetaan enää kotitarpeiksi.
Uusia toimeentulonlähteitä on löydetty jonkin verran palvelualoilta, mutta työttömyys on koltta-alueella pysyvästi korkeissa lukemissa.

Kolttasaamelaiset ovat mukana saamelaishallinnossa asettamalla ehdokkaitaan saamelaiskäräjävaaleihin. Sen lisäksi he jatkavat omaa kylähallintoperinnettään valitsemalla heimolle luottamushenkilön kolmivuotiskausittain. Kolttien kyläkokouksissa käsitellään heimoa koskevia asioita ja annetaan niistä lausuntoja valtion ja kunnan viranomaisille. Luottamushenkilön toimintaa hoidetaan Sevettijärvellä sijaitsevasta toimistosta käsin.

Kolttaheimon luottamushenkilöinä ovat toimineet sodan jälkeisenä aikana Jaakko Sverloff, Timo Titola, Matti Sverloff, Sergei Kp. Fofonoff, Raimo Gauriloff, Pekka Fofonoff ja vuoden 2003 alusta Veikko Feodoroff.

Kolttaperinteeseen on mahdollisuus tutustua Saamelaismuseossa Inarissa ympärivuotisesti ja Sevettijärven perinnetalossa kesäisin. Vuosittain järjestetään monia tapahtumia, joissa kolttasaamelainen perinne ja kulttuuri ovat esillä.

 

© SIIDA 2003, palaute: siida@samimuseum.fi