Siida Sää'mjie'llem
Skolt Sámi Life     Suomeksi  

 
 

Further information |  Made by

Literature

Ethnology, folklore, music

Andresen, Astri: Sii'daen som forsvant. Sör-Varanger museum, Kirkenes 1989.
Asp, Erkki & Vakkamaa, Juhani & Aho, Harri: The Skolt Lapps. University of Turku. Series A N:o 6. Turku 1982.
Asplund, Anneli & Hako, Matti (toim.): Kansanmusiikki. SKS. Helsinki 1981.
Autio, Eero: Kultasarvipeura ja sen klaani. Gummerus. Jyväskylä 1993.
Castrén, M.A.: Tutkimusmatkoilla Pohjolassa. 1967.
Hirsti, Reidar: Sunejel-folket - ved veis ende. Tiden Norsk Forlag. Oslo 1974.
Holsti, Päivi: Suonikylän koltat vuosina 1939-1957. Suomen historian julkaisuja 14. Jyväskylän yliopiston historian laitos 1990.
Itkonen, T.I.: Inarin itäinen rajaseutu ja sen koltta-asutus ennen 1900-lukua. Erip. Kalevalaseuran vuosikirjasta no 45/1965.
Itkonen, T.I.: Lappalaisten ruokatalous. 1921.
Itkonen, T.I.: Kolttalappalaisten veneet. Suomen Museo 1939.
Itkonen, T.I.: Lapinmatkani. WSOY. Porvoo 1991.
Itkonen, T.I.: Koltan-Lapissa kevättalvella 1913. Kalevalaseuran vuosikirja 51/1971.
Itkonen, T.I.: Talviretki Koltan-Lapissa. Joukahainen XIV.
Itkonen, T.I.: Lappalaisten leikit ja ajanvietot. Lapin Sivistysseuran julkaisu no 9. Helsinki 1941.
Itkonen, T.I.: Kuolanlappalaisten joki- ja järvikalastuksesta. Suomen Museo 1944.
Itkonen, T.I.: Suomen lappalaiset I-II. WSOY. Porvoo 1948.
Itkonen, T.I. & Nickul, Karl: Suenjel. Lapin Sivistysseuran julkaisu no 3. Gummerus. Jyväskylä 1936.
Konow, Jatta von: Martta Wendelin: Taide ja työ: Martta Wendelinin elämäntyön kaksi ulottuvuutta. WSOY. Helsinki 2003. (Martta Wendelin´s adopted Skolt Sámi daughter Helena Titoff (Valjakka) is mentioned in the book in the following chapters: (pp. 148-153) and Tyttö tulee taloon (pp. 163-168).
Kytölä, Ritva: Kaarnikasta kalanpaistokeppiin. Petsamonsaamelainen eilinen. Kotka 1999.
Launis, Armas: Kaipaukseni maa. Gummerus. Jyväskylä 1922.
Lönnrot, Elias: Viisi päivää Venäjän Lapissa. Elias Lönnrotin matkat I, 1828-1839, 1902 Lapin matkamiehiä. Karisto. Hämeenlinna 1984.
Mikkola, J.J.: Kolttakylän arkisto. WSOY. Porvoo 1941.
Morgan, David J.: Technology and Culture-Nature Relations. Snowmobiles in the evolving lifeway of the Sevettijärvi Skolts. Department of Geography, University of Cambridge. 1997.
Nickul, Karl: Petsamon eteläosan koltankieliset paikannimet kartografiselta kannalta. Maanmittaushallituksen julkaisuja N:o 26. Helsinki 1934.
Nickul, Karl: Suenjel, kolttain maa. Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja Terra 45:2. Helsinki 1933.
Nickul, Karl: The Skolt Lapp Community - Suenjelsijd during the Year 1938. Nordiska Museet. Acta Lapponica V. Uppsala 1998.
Palulaharju, Samuli: Kolttain mailta. Kustannusosakeyhtiö Kirja. Helsinki 1921.
Pelto, Pertti: Individualism in Skolt Lapp Society. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Kansatieteellinen arkisto, sarja no 16. Helsinki 1962.
Pekilä, Erkki: Hiljainen haltioituminen. A.O.Väisäsen tutkielmia kansanmusiikista. SKS. Pieksämäki 1990.
Päivänsalo, Paavo: Kolttalappalaisten kasvatuksesta. Suomen Kasvatusopillinen Yhdistys 4-5/1941, Helsinki.
Saarinen, Tuija & Suhonen, Seppo (toim.): Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Snellman-instituutti. A-sarja 19/1995.
Sergejeff, Kirill & Blåfield, Martti: Petsamon kuvia. Hannes Pukki Petsamon karjalaisten ja kolttien luona 1929-1939. Pohjoinen. Jyväskylä 1992.
Tanner, Väinö: Petsamon alueen paikannimiä / Lappalaisia paikannimiä. Fennia 49:2. Helsinki 1928.
Tanner, Väinö: Contricution à la sociologie des Lapons semi-nomades de Petsamo en Finlande. Societas Scientiarum Fennica. Helsinki 1928.
Tanner, Väinö: Skoltlapparna. Fennia 49:4. Helsingfors 1929.
Wikan, Steinar: Neiden. Nordkalottforlaget og Sor-Varanger Museum forlag. Svanvik 1995.
Vilkuna, Kustaa: Huomioita kolttalappaisten merikalastuksesta. 1927.

History, society

Arkkimandriitta Panteleimon: Luostari Jäämeren rannalla. Gummerus. Jyväskylä 1990.
Autere, Eugen & Liede, Jaakko: Petsamon nikkeli - taistelu metallista. Vuorimiesyhdistys. Helsinki 1989.
Friis, J.A.: Finnmarken, Ryska Lappland och Nordkarelen. Stockholm 1872.
Hansen, Lone & Sörensen, Sören B. m. fl.: En taemmet vildmark. Thaning & Appel. Danmark 1989.
Homén, Theodor: Itä-Karjala ja Kuollan Lappi. Otava. Helsinki 1918.
Jefremoff, Irja: Kolttasaamelaiset nyt : tutkimus kotoutetun kansan elämäntilanteesta uuden vuosituhannen alussa. Gummerus, Jyväskylä 2005.
Krosby, H.: Nikkelidiplomatiaa Petsamossa 1940-1941. 1966.
Lampén, Ernst: Jäämeren hengessä. Gummerus. Jyväskylä 1922.
Kuussaari, Eero: Heimosodat. Taistelu Petsamosta. 1918.
Lehtola, Veli-Pekka: Wallenius. Pohjoinen, Oulu 1994.
Linkola, Anni & Linkola, Martti: Kolttasaamelaiset - The Skolt Sámi. Saamelaismuseon julkaisuja no 2. Kuopio 2000.
Nickul, Karl: Eräs Petsamo-kysymys. Lapin Sivistysseuran julkaisu no 2. Helsinki 1935.
Nickul, Karl: Saamelaiset kansana ja kansalaisina. SKS. Helsinki 1970.
Nickul, Karl: Uusi Petsamon kartta. Suomen maanmittariyhdistyksen aikakauskirja no 10/1933.
Nickul, Karl: Saamelaisten sopeutumisongelmia. Suomen maantieteellisen seuran aikakauskirja Terra no 1/1959.
Paasilinna, Erno: Kaukana maailmasta. Otava. Keuruu 1980.
Paasilinna, Erno: Maailman kourissa. Otava. Keuruu 1983.
Pekkola, Sulo-Veikko: Petsamoa perimässä. WSOY. Porvoo 1930.
Pohjanpalo, Jorma (toim.): Eilispäivän Petsamo. WSOY. Porvoo 1970.
Puustinen, Viljo: Mietelmiä Lapista ja Petsamosta. Otava. Helsinki 1922.
Pyhittäjä Trifon Petsamolainen - kolttien valistaja. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. Kuopio 1976.
Pyhittäjä Trifon Petsamolaisen muistopäivä 15. joulukuuta. Ortodoksisen kirjallisuuden julkaisuneuvosto. Joensuu 1985.
Rosberg, J.E.: Suomen alue Jäämeren rannalla. Otava. Helsinki 1919.
Sverloff, Matti: Suenjelin saamelaisten perintö. Vammala 2003.
Tanner, Väinö: Voidaanko Petsamon aluetta käyttää maan hyödyksi? Valtioneuvoston kirjapaino. 1927.
Thorban, F.: Petsamon ja nikkelin torjuntataistelut 1944. Vuosi?
Vahtola, Jouko & Onnela, Samuli: Turjanmeren maa. Petsamon historia 1920-1944. Petsamo-seura. Jyväskylä 1999.
Wallenius, K.M.: Lapin sota 1939-1940. Otava. Helsinki 1940.
Wallenius, K.M.: Petsamo - mittaamattomien mahdollisuuksien maa. Tom. Sakari Kännö. Otava. Keuruu 1994.
Wessel, A.B.: Fra vor graendse mot Russland. Kirkenes 1979.
Wessel, A.B.: Optegnelser fra Sör-Varanger. Kirkenes 1978.
Wessel, A.B. og forskjellige forfattare: Småskrifter om Sör-Varanger. Kirkenes 1978.
Voinmaa, Väinö: Suomi Jäämerellä. Edistysseurojen Kustannus-osakeyhtiö, Helsinki 1919.
Vuorio, Antero: Petsamo talvisodan kourissa. 1977.
Vuorio, Antero & Rantala, Jaakko (toim.): Er. Os. P:n tie - Luton miehet. Petsamon Erillisosaston historiikki. Pohjolan Painotuote Oy, 1997.
Vuorisjärvi, E.: Petsamon nikkeli kansainvälisessä politiikassa 1939-1944. 1990.

Accounts of journeys, books on hunting and fishing trips etc.

Crottet, Robert: Mauno-poro ja taivaanpalot. Kustannus-Puntsi 2003. Saarijärvi, Gummerus.
Ervasti, A.V.: Matka Paatsjoella. Suomen Matkailijayhdistyksen vuosikirja 1899. Lapin matkamiehiä. Karisto. Hämeenlinna 1984.
Hämäläinen, Antti: Koltta-Lappia sanoin ja kuvin. WSOY. Porvoo 1938.
Keltikangas, Valter: Seitsemän tuntia erämaata. WSOY. Porvoo 1977.
Keltikangas, Valter: Koskilta ja erämaista. WSOY. Porvoo 1984.
Lampio, Eero: Eräretkiä Pohjolan lohivesillä ja riistamailla. Otava. Keuruu 1997.
Lampio, Eero & Hannikainen, Lauri: Petsamon opas. Otava. Helsinki 1921.
Mörne, Håkan: Ruijan rannolta Petsamon perukoille. Karisto. Hämeenlinna 1939.
Olin, Matti: Minnen från Petsamo. Holger Schilds förlagsaktiebolag. Helsingfors 1921.
Paasilinna, Erno (toim.): Laaja Lapinmaa. Karisto. Hämeenlinna 1965.
Paasilinna, Erno (toim.): Kaukainen Pohjola. Karisto. Hämeenlinna 1968.
Paasilinna, Erno (toim.): Tuntureilta ja metsistä. WSOY. Porvoo 1986.
Paasilinna, Erno (toim.): Petsamon kuvia. WSOY. Juva 1997.
Soini, Tuulikki & Uurasmaa, Pekka: Petsamo, Petsamo… Oy Lounaisrannikko. Naantali 1972.

Novels, poetry

Crottet, Robert: Kuun metsä. Otava. Helsinki 1954.
Fofonoff, Kati-Claudia: Jânnam muttum nuu'bbioo'ri. Davvi Girji OS. Karasjok 1998.
Kivilinna, Rauni: Sihistin. Karisto. Hämeenlinna 1961.
Kivilinna, Rauni: Joki, tunturi ja kylä. Karisto. Hämeenlinna 1962.
Kivilinna, Rauni: Kuin linnut. WSOY. Porvoo 1966.
Kälkäjä, Mirjam: Petsamolaiset. Kirjayhtymä. Helsinki 1977.
Kännö, Sakari: Mosku. WSOY. Porvoo 1993.
Manninen, E.N.: Erämaan armoilla. Gummerus. Jyväskylä 1943.
Manninen, E.N.: Kahdentoista härjän raito. Kustannus-Puntsi. Jyväskylä 1999.
Morottaja, Leena: Dát Eana Leai Min. Lapin Sivistysseuran julkaisuja 1940. Helsinki 1979.
Nilssen, Terje: Ellisif Wessel - en himmelstormer. Rune. Trondheim 1975.
Soini, Tuulikki: Petsamo - tuulien kotimaa. Gummerus. Jyväskylä 1985.
Soini, Tuulikki: Petsamo, Suomen siirtomaa. Gummerus. Jyväskylä 1986.
Soini, Tuulikki: Petsamon laulu. Gummerus. Jyväskylä 1987.
Wallenius, K.M.: Miesten meri. Otava. Helsinki 1952.
Wallenius, K.M.: Emäpuu kertoo. Otava. Helsinki 1942.
Wallenius, K.M.: Ihmismetsästäjiä ja eränkävijöitä. WSOY. Porvoo 1933.

Published in Skolt Sámi language (pdf)

Photographs

Puranen, Jorma: Maarf leu'dd. Valokuvia kolttasaamelaisista. Helsinki 1986.
Sergejeff, Kirill & Blåfield, Martti: Petsamon kuvia. Hannes Pukki Petsamon karjalaisten ja kolttien luona 1929-1939. Jyväskylä 1992.

Films, documentaries

Henna leu'dd. Dokumentary 25'. Director Heikki Huttu-Hiltunen. Production Illume Oy 2001.
Huuto tuuleen (A Shout into the Wind). Documentary. Director Katja Gauriloff. Production Oktober Film Oy. 2007. 57'.
Kiurrelit (Kiurrels). Director Pauliina Feodorff. 2007. 2'
Kidnapped. Dokumentary. Directors Nils John Porsanger and Eilif Aslaksen. Production Ninne Films AS. 2002. 30'
Kieletön muttei juureton. Documentary. Director Minna Moshnikoff. 1998.
Non-Profit. Director Pauliina Feodoroff. 2007.
Pei´vv paast. Direction & Script Katja Gauriloff. 2004.
Sevetin tytöt (The Girls of Sevetti). Director Pauliina Feodoroff. 2007. 2'
Terveisiä Petsamon lapinkylästä (Greetings from Petchenga Lapp Village). Nellim folk dance group performs. 20'
Trifon Petsamolainen (St. Triphon of Petchenga). Documentary on the Skolt Sámi and the Orthodox tradition of St. Triphon. 20'. Producers: Elli Rantala, Sulo Aikio etc. Production YLE & SVT 1983.

Music

Marko Jouste – Elias Mosnikoff – Seija Sivertsen: Maaddârää'jji leeu'd – Esivanhempien leuddit – The Leu'dds of the Ancestors. 2007.
Meermusikkinstitutt & Sää'm-mu'zei Siida & Saa'mi Sijddsååbbar
Saamelaismuseo Siida & Kansanmusiikki-instituutti & Kolttien Kyläkokous
Sámi Museum Siida & The Folk Music Institute & Traditional Governance of the Skolt Sámi.

Jaakko Gauriloff: Kuä'cǩǩem suäjai vuel'nn

Tiina Sanila: Sää' mjânnam rocks! 2005
Tiina Sanila: Uuh (single) 2006
Tiina Sanila: Kå´llkue´ll še måttmešt tålkk 2007
Tiina Sanila Web site

Web-sites

Mediadesigner Minna Moshnikoff´s site on The Life in Sevettijärvi (in Finnish)

Saa' mi nue' tt ry Home Page

Further information on the Finnish Orthodox Church:
Ortodoksi.net
The Finnish Orthodox Church (official site)
The Orthodox Church Museum of Finland

Museums and collections

Skolt Sámi Heritage House, Sevettijärventie 9041, FI-99930 SEVETTIJÄRVI
Tel. +358 400 373015, kolttaperinnetalo@samimuseum.fi (June 1 - Sep 15)
Sámi Museum Siida, Inarintie 46, FI-99870 INARI
Tel. +358 40 898212, siida@samimuseum.fi, www.siida.fi

Click this if you would like to add another source of information to this list!

Made by:

Texts: Irja Jeffremoff
Web-editing: Arja Hartikainen
Sääm'jiel'lem read by: Tina Potter (English), Elli Rantala (Skolt Sámi), Irja Jefremoff (Finnish)
Recording & editing: Pentti Kusmin & Pasi Aikio / YLE Sámi Radio Studio in Inari
Graphic design & programming: Sami Tapio
Translations: Kaija Anttonen (English)
Photographs: Lapin Kansa Archive, National Board of Antiquities (Museovirasto), Provincial Museum of Lapland (Lapin maakuntamuseo), Sámi Museum Siida, Suomen Matkailuliitto, Yhtyneet Kuvalehdet Archive & Private Archives

Special Thanks to:

The Ministry of Education, which subsidized, through its funds on information society, the making of the web site Sää'mjie'llem - Kolttaelämää in 2002. The web site is based on the exhibition of the Inari Sámi Museum SIIDA, which commemorated the 50th anniversary of the settlement of the Skolt Sámi in their present home regions.

 

© SIIDA 2003, feedback: siida@samimuseum.fi