siida


Markkinoilla koreiltiin helmillä. Saara Aikio, Mikko Palokangas, Maria Morottaja (Ranta Máárjá), Elsa Aikio, Johannes Morottaja, Olga Morottaja, Anna-Briita Mattus ja Paul Vallen emäntä vuonna 1920. Museovirasto.
Inarinsaamelaiset
Historia
Elinkeinot
Kulttuuri
Elämäntapa
Ympäristö
Kieli
Tutkimus

MUSIIKKI

 

Suomen saamelaisten musiikkiperinteistä vähiten huomiota on saanut inarinsaamelainen musiikkiperinne. Tämä johtuu osittain siitä, että inarinsaame on ollut kielenä vähemmistön vähemistönä sangen marginaalisessa asemassa. Inarinsaamelaisia musiikintekijöitä on myös hyvin vähän ja nämä tekijät ovat heijastuneet myös inarinsaamelaisen kulttuurin arvostukseen. Tunnetuimpia ovat laulaja ja säveltäjä Aune Kuuva, räp-artisti Amoc sekä sisarukset Heli ja Satu Aikio. Vanhemman polven musiikkimiehistä voidaan mainita Ilmari Mattus sekä Matti Morottaja, joka esiintyi mm. ensimmäisillä Kaustisen kansamusiikkifestivaaleilla vuonna 1968.

Viime vuosikymmeninä inarinsaamelainen musiikkiperinne on joutunut vähemmälle huomiolle ja toisinaan on jopa kysytty, onko omaa inarinsaamelaista musiikkiperinnettä ollut olemassakaan. Kuitenkin 1800-luvun ja 1900-luvun alkupuolen arkistolähteiden avulla saadaan kuuluviin hyvin elävä inarinsaamelainen musiikkiperinne.

Inarinsaamelainen musiikkiperinne hahmottuu arkistolähteiden mukaan seuraaviin osiin: Keskeisen osan perinteestä muodostavat inarilaisten ihmisten livđet sekä eläinlivđet. Vanhimmat tunnetut livđe-tekstit on tallennettu Mikko Aikiolta 1880-luvulta. 1900-luvun aikana tallennuksia on tehty runsaasti. Laajin inarinsaamelaisen musiikin kokoelma on tallennettu Anna-Briitta Mattukselta (os. Morottaja).

Seuraavassa on kolme tekstiä karhun livđelle, joka on yksi tunnetuimmista inarinsaamelaisista livđeistä. Vanhin toisinto on Mikko Aikion vuonna 1886 esittämä.

Koccáá juo viljâžâm
Piäiváš juo vaarijd páštá
kuđhiih juo kuodduužij mield ruotâdeh
lode ruojâ jo peljijd vaaldij
káálguh juo nuotijdis čihteh
kálláh juo kiävuidis vuorkkiistileh 
párnááh juo sierâtávgáiguin sierih

Herää jo veliseni
Päivä paistaa jo vaaroille
muurahaiset juoksevat jo puiden rungoilla
linnun laulu jo korviin kaikuu

akat jo nuottiansa korjaavat
ukot panevat jo verkkokävyt talteen
lapset leikkivät jo leikkijousineen

Frans Äimän muistiinmerkitsemästä Karhun livđen toisinnosta selviää, että veli-sana liittyy tilanteeseen, jossa karhu herättelee veljeään, toista karhua. 

Karhu sanoo veikkoselleen:
Nouse jo veikkoseni!
Päivyt jo vaaroilla paistaa,
linnun ääni jo korviin raikuu,
pienet muurahaiset jo liekosille laukkaavat,
ukot jo käpyjänsä panevat talteen,
akat jo nuottiansa korjaavat.

Vuonna 1946 Anna-Briitta Mattus esitti livđen Helsingissä musiikintutkija A. O. Väisäselle. Inarinsaamenkieliset tekstit on nykyortografialle translitteroinut Matti Morottaja.

Viljâžâm viljâžâm koccáá jo no
piäiváš jo vaarijd páštá, lol-lo-lo… 
kuuđhah jo muorâi mield ryettih, lal-lal-lal… 
kálláh jo kiävuidis rähtih, lal-lal-lal… 
káálguh jo nuotijdis čihteh, lal-lal-lal…    
kaandah jo tävgipisoiguin sierâdeh, lal-lal-lal…
ludij ruojâ jo peljidân vaaldij, lal-lal-lal… 
kuuđhâmievtâ siste, lal-lal-lal… 
ráávhust lii uáđđâm kale, lal-lal-lal…  
täälvis lii uáđđâm kale, lal-lal-lal… 
te tot jo muorjijd porá, lal-lal-lal… 
tuot kustoo meid jo koccáá lal-lal-lal       

Veliseni veliseni herää jo
päivä jo vaaroihin paistaa, lol-lo-lo, loo-loo
kusiaiset jo puita myöten juoksee lol-lo-lo …
ukot jo käpyjänsä laittaa lol-lo-lo, loo-loo lol-loo…
akat jo nuottiaan korjaa lol-lo-lo, loo-loo lol-loo…
pojat jo jousipyssyillä leikkivät lol-lo-lo…
lintujen laulu (meteli) jo korviini otti lol-lo-lo…
muurahaismättään sisällä
rauhassa on nukkunut kyllä
talvensa on nukkunut kyllä, lol-lo-lo, loo-loo lol-loo …
nyt se jo marjoja syöpi lol-lo-lo, loo-loo lol-loo …
Tuo (pentu) tuossa näköjään myös herää lol-lo-lo, loo-loo lol-loo

Musiikillisesti livđet ovat hyvin samankaltaisia kuin Inarin pohjoissaamelaiset joiut ja siksi niitä on pelkästään musiikillisten piirteiden kautta toisinaan vaikea erottaa toisistaan. Lisäksi inarinsaamelaiseen perinteeseen on kuulunut livđejen ohella myös pohjoissaamelaisia joikuja, joihin  viitataan inarinsaamessa termillä juáigus, (pl. juáiguseh).

Vanhimmat kuvaukset inarinsaamelaisesta musiikista ovat 1800-luvun alkupuolelta ja ne ovat pappien sekä virkamiesten tekemiä. Niissä käsitellään erityisesti inarilaisten veisuutaitoa. Inarinkielinen nimitys virsille on salmâ (pl. saalmah) ja 1800-luvun virsiperinne liittyi ns. Vanhan virsikirjan virsistöön. Vuonna 1993 ilmeistyi nykyinen inarinsaamemenkielinne virsikirja.

Livđejen, joikujen ja virsien ohella tunnetaan lukuisia inarinsaamenkielisiä lauluja. Inarinsaamenkielinen nimitys on laavlâ (pl. lavluuh). Tunnetuin laulu lienee ns. Kihlajaislaulu, joka tunnetaan myös Äidin ja Tyttären vuoropuhelulauluna. Laulua kerrotaan esitetyn kihlajaisissa 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkupuolella.

Eräs syy inarinsaamelaisen musiikkiperinteen heikkenemiseen 1900-luvulla lienee ollut vuoden 1920 espanjantautiepidemia. Tautiin menehtyi noin 200 ihmistä Inarissa ja hyvin suuri osa heistä oli juuri inarinsaamelaisia. Koska vainajien livđejä ei mielellään esitetty, hävisi perinteestä merkittävä osa, samoin kuin lukuisia perinteentaitajia. 1920- ja 1930-lukujen aikana Inaria kosketti voimakas suomalainen muuttoliike, joka myös vaikutti musiikkikulttuuriin ja varmasti Lapin sodan vaikutus heikensi perinnekulttuuria entisestään.

Inarinsaamelaista musiikkiperinnettä on kuitenkin tallennettu sotien jälkeenkin erityisesti 1960-luvun lopulla mm. Matti Morottajan ja Saamen radion toimesta. Runsaiden arkistoaineistojen avulla ja yhteistyöllä vanhojen perinteentaitajien kanssa on mahdollista elvyttää vanhaa inarinsaamelaista musiikkiperinnettä. Tämän vuoden Ijahis Ija -festivaalin inarinsaamelaiskonsertissa kuultiinkin uudemman inarinkielisen laulun ohella myös vanhoja livđejä.

Marko JousteSKS KRA
Yli sata joikunäytettä A.O. Väisäselle ja Erkki Ala-Könnille esittänyt Anna-Briita Mattus laulaa fonografiin. A.O. Väisänen 1946.

 

Kuva:  Arja Hartikainen/Siida
Amoc, Mikkâl Antti Morottaja ja Jouni Petteri Morottaja räppäävät inarinsaameksi.

 

 

 

Museovirasto

›› Anna-Briita Mattus: Karhun livđe Vahalieriötallenne vuodelta 1946 ( .mp3 800 kb)
 

 


Mikä on livđe?

Saamelaisessa musiikkiperinteessä kuvataan musiikillisin ja tekstillisin keinoin kunkin alueen omaa elinympäristöä ja ihmisiä. Keskeistä perinteessä on se, että laulun kohde omistaa oman laulunsa.

Eurooppalaisessa ja skandinaavisissa lauluperinteissä on kyse kertovista lauluista. Kertovilla lauluilla puolestaan kuvataan ihmisiä, tapahtumia ja tunteita ilman kohteeseen liittyvää omistussuhdetta.

Pohjoissaamen alueella omistetuista lauluista käytetään nimeä luohti, vaikkakin suomen kieleen on vakiintunut termi joiku. Inarinsaamenkielinen nimitys on livđe ja kolttasaamessa leu’dd.


 

Kuva: Arja Hartikainen/Siida
Ilmari Mattus ja "Sáárámáárjá".

 

Inarinsaamelaisia musiikintekijöitä:

Aune Kuuva
Amoc 

Takaisin ylös

 


  © 2006 Sámi musea Siida & Anarâškielâ servi siida@samimuseum.fi