Anarâškielâ servi

Anarâškielâ servi ry:n perustajajäseniä ovat Matti Morottaja, Ilmari Mattus ja Veikko Aikio. Perustava kokous pidettiin Hotelli Ivalon auditoriossa 4.12.1986 ja perustajajäsenten lisäksi kokoukseen osallistuivat Ella Sarre, Antero Sarre, Aili Seurujärvi, Eeva Seurujärvi ja Iisakki Mattus. Kokouksessa valittu yhdistyksen ensimmäinen hallitus:
Matti Heikki Ilmari Morottaja (puheenjohtaja)
Ella Marja Sarre (varapuheenjohtaja)
Jouni Iisakki Mattus (jäsen)
Veikko Olavi Aikio (jäsen)
Anja Liisa Tellervo Saijets (jäsen)
Juhani Heikki Aikio (varajäsen)
Eeva Katri Seurujärvi (varajäsen)
Lea Katri Tervonen (varajäsen)
Aune Vappu Vesa (varajäsen)
Yrjö Antero Sarre (varajäsen).
Hallitukseen kuulumattomana yhdistyksen sihteeri-rahastonhoitajaksi valittiin Ilmari Mattus.
Hallituksen kokoonpano ilmoitettiin yhdistysrekisteriin 14.1.1987 päivätyllä yhdistysrekisterilomakkeella ja yhdistysrekisteritoimiston viranomaispäätös yhdistyksen rekisteröimisestä saapui 14.9.1987. Yhdistyksen kotipaikka on Lapin läänissä sijaitseva Inarin kunta.

Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena sääntöjensä 3. §:n mukaan on edistää inarinsaamen kieltä kielipesä-, lehti- ja julkaisutoiminnalla, sekä tiedonvälityksellä ja musiikin tuottamisella. Sääntövelvoite on siinä mielessä toteutunut, että jäsenlehti “Anarâš” (Inarinsaamelainen) alkoi ilmestyä säännöllisesti v. 1987, ensimmäinen kirjallinen kustanne “Tivgâ” (Tiuku) ilmestyi v. 1994, kielipesä Inariin perustettiin v. 1997, ensimmäinen musiikkikustanne (C-kasetti) “Kuurâh kullui” (Kurikka kuului) ilmestyi v. 1998, ensimmäinen filmikustanne “Urri Uulá” v. 2001 ja ensimmäinen CD-kustanne “Pálgáh” (Polut) v. 2004.

Jäsenet

Yhdistyksessä on
1)  varsinaisia jäseniä, joilla on äänioikeus ja jotka maksavat vuosikokouksen määräämää jäsenmaksua, ja
2)  kannatusjäseniä, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ja jotka maksavat vuosikokouksen määräämän kannatusmaksun.
3)  yhdistysjäseniä, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ja joiden jäsenmaksun suuruus on sama, kuin on kannatusjäsenillä, sekä
4)  kunniajäseniä, joilla on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ja jotka ovat vapautettu jäsenmaksujen maksamisesta. Kunniajäsenellä, joka hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi, on äänioikeus. Kunniajäsenet saavat kunniakirjan jäsenyydestään.

Varsinaisia ja kannatusjäseniä on tällä hetkellä Suomessa, Norjassa, Ruotsissa, Hollannissa ja Saksassa. Lisäksi kannatusjäseniä on myös Japanissa. Kaikkiaan jäseniä on tällä hetkellä 283, joista vuosijäsenten osuus on 214.

Toiminta

Lisäksi yhdistys jakaa vuosittain stipendejä alueen koulujen inarinsaamen kielen opiskelijoille, järjestää tapahtumia já juhlatilaisuuksia, sekä ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin.

Yhteystiedot:

Anarâškielâ servi
c/o Matti Morottaja
A 776 Jurmukoski
99800 Ivalo

Yhdistyksen nettisivut ovat osoitteessa: http://www.anaraskielaservi.net
Takaisin etusivulle


  © 2006 Sámi musea Siida & Anarâškielâ servi siida@samimuseum.fi